Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Voda na Broumovsku I

Program: „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021

Výzva: Call-4B „Stavanger“

Doba realizace projektu: 15. 4. 2023 – 30. 4. 2024

Celkové náklady projektu/výše grantu: 5 646 010,00 Kč / 5 081 409,00 Kč

Příjemce grantu: Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s.

Partneři projektu: Krajinohled, z.s.

Osoba odpovědná za komunikaci: Kristýna Dyntarová, kristyna.dyntarova@srrb.cz,
+ 420 722 952 263

PŘEJÍT NA FB STRÁNKU PROJEKTU

SRRB na setkání s představiteli francouzského kandidátského města Bourges 2028

SRRB na setkání s představiteli francouzského kandidátského města Bourges 2028

Dne 16. 05. 2023 jsme se v Broumově společně s kolegy z týmu Broumov 2028 zúčastnili setkání s představiteli francouzského města Bourges, které je taktéž kandidátem na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.

Bourges je přitom nejmenší francouzský finalista a svou přihlášku hodně staví na ekologických a udržitelných projektech.

Naším úkolem tedy bylo představit naši práci v oblasti adaptace na klimatickou změnu a zádrže vody v krajině, které se systematicky věnujeme. Osvětlili jsme problémy, se kterými se u nás v regionu i obecně v České republice potýkáme (sucho, přívalové deště, eroze...) a způsoby jejich řešení (tj. přírodě blízká opatření - budování tůní, mokřadů, remízků, svejlů, výsadby stromořadí, alejí aj.). Po prezentaci měli zástupci Bourges možnost klást doplňující dotazy a rovněž stručně popsat jejich aktivity a nápady v této oblasti.

Jednalo se bezesporu o velmi příjemné setkání, které je možné do budoucna využít i pro další spolupráci.

Česko-polská spolupráce v oblasti zádrže vody v krajině

Česko-polská spolupráce v oblasti zádrže vody v krajině

Dne 9. 3. 2023 jsme navštívili Mieroszów, kde jsme se setkali se starostou Andrzejem Lipińskim a zástupcem odboru propagace, panem Krzysztofem Karwowskim.

Představili jsme stručně naši práci v oblasti zádrže vody v krajině a metodiku mapování a napravování krajiny, podle které postupujeme. Přičemž jsme nabídli možnost v této oblasti spolupracovat (i s ohledem na kandidaturu Broumov 2028) a zmapovat povodí Stěnavy i na polské straně.

Výstupem byla dohoda o tom, že podepíšeme memorandum o vzájemné česko-polské spolupráci.