Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Setkání k tématu komunitní energetiky

Jak jsme již dříve avizovali, dne 19. 1. 2023 od 9:00 se v Polyfunkčním komunitním centru Hejtmánkovice uskutečnilo setkání k tématu komunitní energetiky, které uspořádalo MAS Broumovsko+.

Setkáním provedl Mgr. Michal Svoboda, MSc. - konzultant udržitelné energetiky pro Sdružení místních samospráv České republiky a Národní síť Místních akčních skupin České republiky, zakladatel projektu OBEC 2030 a energetický koordinátor MAS Český Sever.

Během své prezentace hovořil o tom, co je to energetická komunita a jaké jsou její klíčové role, principy a konkrétní kroky vedoucí k založení energetického společenství jako je např. energetický management a akční plán, vysvětlil rozdíl mezi pojmy "komunální" a "komunitní", popsal možnosti financování a v neposlední řadě zmínil příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Během prezentace účastníci kladli doplňující otázky či připomínky.

Toto setkání bylo inspirováno obdobným seminářem z loňského listopadu, které ve Velkém Poříčí pořádala sousední MAS Stolové hory, která v současnosti již chystá založení energetického společenství. Více se o tom můžete dočíst zde. Strategická rada regionu Broumovsko spolupracuje s oběma místními akčními skupinami a snaží se tak v regionu koordinovat společný postup v oblasti energetiky.