Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Sociální pracovník/pracovnice

Centrum pro rodinu v Broumově hledá sociálního pracovníka do sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Lokalita: Lidická 174, Broumov
Kontakt: Bc. Kateřina Tamášová
E-mail: tamasova@nadejebroumov.cz
Telefon: 775 905 473

Centrum pro rodinu v Broumově hledá sociálního pracovníka do sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Hlavní předmět činnosti:

 • Výkon sociální práce se zaměřením na rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

Místo výkonu práce:

 • Centrum sociálních služeb Naděje Broumov – Centrum pro rodinu – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Lidická 174, Broumov

Platové podmínky:

 • Platová třída 10 + příslušné příplatky  (531/2021 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 01.01.2022)  

Předpokládaný nástup:

 • 01.09.2022 - zástup za mateřskou dovolenou

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk min.18 let

Požadavky:

 • odborná způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Požadujeme:

 • schopnost, výborná komunikace, týmová spolupráce, zodpovědnost, flexibilita, vstřícnost, ochota učit se, pozitivní vztah k menšinám, empatii
 • znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na e-mailovou adresu: tamasova@nadejebroumov.cz, nejpozději do 11.07.2022.

 • Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče:
  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
  • místo trvalého pobytu,
  • kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail,
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti,
 • Povinné přílohy přihlášky:
  • motivační dopis,
  • životopis – nejlépe strukturovaný,
  • prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny, či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.